احکام طهارت

آب مطلق و مضاف

کد : 159263 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

آب مطلق و مضاف

‏         مسأله 15- آب یا مطلق است یا مضاف:آب مضاف آبی است که آن را از چیزی ‏‎ ‎‏بگیرند،مثل آب هندوانه و گلاب،یا با چیزی مخلوط باشد،مثل آبی که به قدری با گل ‏‎ ‎‏و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند،و غیر اینها آب مطلق است،و آن بر ‏‎ ‎‏پنج قسم است:اول:آب کر.دوم:آب قلیل.سوم:آب جاری.چهارم:آب باران.پنجم: ‏

‏آب چاه.‏

‏ ‏

‎[[page 8]]‎

انتهای پیام /*