احکام خمس

6-غنیمت

کد : 159271 | تاریخ : 29/05/1394

‏ ‏

6-غنیمت

‏         مسأله 1828- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به ‏‎ ‎‏دست آورند،به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند،مانند ‏‎ ‎‏مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به ‏‎ ‎‏مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند،و ‏‎ ‎‏خمس بقیۀ آن را بدهند.‏

‏ ‏

‎[[page 316]]‎

انتهای پیام /*