1364

آقای مهدوی کنی، روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم، روحانیون تهران، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان، روحانیون اهل تسنن ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و طلاب غیر ایرانی قم، با امام خمینی در سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) دیدار کردند. امام خمینی درباره مسئولیت خطیر روحانیون در حفظ هویت صنفی خویش و حفظ قداست خطبه‏های نماز جمعه و لزوم ساده زیست بودن روحانیون برای حاضران سخنانی ایراد کردند. امام در بخشی از سخنانشان درباره تبلیغات دشمن برای ایجاد اختلاف و ضربه اسلام فرمودند: «... ایران از همه وقت مبتلاتر است». امام با اشاره به شرایط روز همه اقشار و ملت را دعوت به وحدت فرمودند.

آقای مهدوی کنی، روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم، روحانیون تهران، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان، روحانیون اهل تسنن ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و طلاب غیر ایرانی قم، با امام خمینی در سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) دیدار کردند. امام خمینی درباره مسئولیت خطیر روحانیون در حفظ هویت صنفی خویش و حفظ قداست خطبه‏های نماز جمعه و لزوم ساده زیست بودن روحانیون برای حاضران سخنانی ایراد کردند. امام در بخشی از سخنانشان درباره تبلیغات دشمن برای ایجاد اختلاف و ضربه اسلام فرمودند: «... ایران از همه وقت مبتلاتر است». امام با اشاره به شرایط روز همه اقشار و ملت را دعوت به وحدت فرمودند.

کد : 41053 | تاریخ : 16/02/1364

آقای مهدوی کنی، روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم، روحانیون تهران، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان، روحانیون اهل تسنن ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و طلاب غیر ایرانی قم، با امام خمینی در سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) دیدار کردند. امام خمینی درباره مسئولیت خطیر روحانیون در حفظ هویت صنفی خویش و حفظ قداست خطبه‏های نماز جمعه و لزوم ساده زیست بودن روحانیون برای حاضران سخنانی ایراد کردند. امام در بخشی از سخنانشان درباره تبلیغات دشمن برای ایجاد اختلاف و ضربه اسلام فرمودند: «... ایران از همه وقت مبتلاتر است». امام با اشاره به شرایط روز همه اقشار و ملت را دعوت به وحدت فرمودند.

انتهای پیام /*