احکام طهارت

6-انتقال

کد : 159414 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

6-انتقال

‏         مسأله 205- اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد؛یعنی ‏‎ ‎‏حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند،به بدن حیوانی که خون ‏‎ ‎‏جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود پاک می‌گردد،و این را انتقال گویند. ‏

‏پس خونی که زالو از انسان می‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود و می‌گویند ‏‎ ‎‏خون انسان است نجس می‌باشد.‏

‏         مسأله 206- اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه ‏‎ ‎‏بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد،پاک است و همچنین است اگر بداند از ‏‎ ‎‏او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود،اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه ‏‎ ‎‏به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است،یا معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه ‏‎ ‎‏است یا خون انسان،نجس می‌باشد.‏

‏ ‏

‎[[page 37]]‎

انتهای پیام /*