1353

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

کد : 41067 | تاریخ : 16/09/1353

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

انتهای پیام /*