مشخصات اثر

کد : 159799 | تاریخ : 29/06/1377

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎‎ تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

‎‎ تدوین:‏ نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه‏

‎‎ ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‎‎ لیتوگرافی، چاپ و صحافی:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‎‎ چاپ سوم:‏ 1388 / 3000 نسخه‏

‎‎ قیمت:‏ 400 تومان‏

[[page 4]]

انتهای پیام /*