جمعه سیاه

قیام ملت

این روزهایی که آنها با کمال شقاوت حمله می‏ کردند و شما با کمال شجاعت زن و مردتان می‏ ایستادید در مقابلشان.

کد : 159871 | تاریخ : 15/06/1396

یادتان نرود که ما یک 17 شهریور داشتیم. 17 شهریور از «ایّام الله» است. و باید یادمان نرود این را. آن قدر شهید دادیم و آن قدر خون دادیم ما آن روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان به اجانب. قیام کردند ملت ما و خونشان ریخته شد، لکن پیروز شدیم. مبدأ پیروزی و همه روزهایی که نمی ‏توانیم ما بشمریم. این روزهایی که آنها با کمال شقاوت حمله می‏ کردند و شما با کمال شجاعت زن و مردتان می‏ ایستادید در مقابلشان.

صحیفه امام؛ ج 9، ص 468

انتهای پیام /*