1367

امام خمینی به آقای سیدتقی موسوی درچه ‏ای اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدتقی موسوی درچه ‏ای اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

کد : 41118 | تاریخ : 06/06/1367

امام خمینی به آقای سیدتقی موسوی درچه ‏ای اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

انتهای پیام /*