1360

امام خمینی در دیدار خلبانان و پرسنل نیروی هوایی، ضمن تقدیر از شجاعت و ابتکار آنها و یادآوری این نکته که نیروی هوایی اولین بخش از ارتش بود که به ملت پیوست بر حفظ وحدت کلمه و انسجام در نیروهای مسلح تأکید کردند.

امام خمینی در دیدار خلبانان و پرسنل نیروی هوایی، ضمن تقدیر از شجاعت و ابتکار آنها و یادآوری این نکته که نیروی هوایی اولین بخش از ارتش بود که به ملت پیوست بر حفظ وحدت کلمه و انسجام در نیروهای مسلح تأکید کردند.

کد : 41369 | تاریخ : 01/02/1360

امام خمینی در دیدار خلبانان و پرسنل نیروی هوایی، ضمن تقدیر از شجاعت و ابتکار آنها و یادآوری این نکته که نیروی هوایی اولین بخش از ارتش بود که به ملت پیوست بر حفظ وحدت کلمه و انسجام در نیروهای مسلح تأکید کردند.

انتهای پیام /*