1363

امام خمینی با انتصاب آقای سعیدی به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کردند.

امام خمینی با انتصاب آقای سعیدی به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کردند.

کد : 41430 | تاریخ : 29/08/1363

امام خمینی با انتصاب آقای سعیدی به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کردند.

انتهای پیام /*