1364

در سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص) و روز ارتش کلیه مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و مقامات کشوری و لشکری و سفرا و کارداران کشورهای اسلامی در تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور امام خمینی رسیدند. امام در بیاناتی که در ابتدا با بحث از حقیقت عرفانی بعثت آغاز شد درباره تحولی که در روحیه ملت ایران به وجود آمد سخن گفتند و به شیوخ منطقه خلیج فارس و مصر و سودان و نیز ضد انقلاب مستقر در پاریس گوشزد کردند که ملت ایران از مبارزه با متجاوز نه می‏ترسد نه مأیوس می‏شود. امام فرمودند: «و... ما عالمگیری نمی‏خواهیم بکنیم که شما ما را می‏ترسانید که نمی‏شود عالم را گرفت ما می‏خواهیم به درد مسلمان‏ها برسیم». امام با انتقاد شدید از کسانی که در قالب خیرخواهی و مصلحت اندیشی نغمه صلح بلند می‏کنند فرمودند: «... امیدوارم خدای تبارک و تعالی ما را بیدار کند. آنها... خواب آمریکا را می‏بینند خدا بیدارشان کند...». امام در پایان فرمودند: «... ما پافشاری تا آخر داریم و جوان‏های ما و ارتش ما و سپاه ما و بسیج ما همه ایران به استثنای یک عده معدودی که خداوند اصلاحشان کند همه در این متفق‏اند که باید در صحنه باشیم، دفاع کنیم از حقوق مسلمین...».

در سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص) و روز ارتش کلیه مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و مقامات کشوری و لشکری و سفرا و کارداران کشورهای اسلامی در تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور امام خمینی رسیدند. امام در بیاناتی که در ابتدا با بحث از حقیقت عرفانی بعثت آغاز شد درباره تحولی که در روحیه ملت ایران به وجود آمد سخن گفتند و به شیوخ منطقه خلیج فارس و مصر و سودان و نیز ضد انقلاب مستقر در پاریس گوشزد کردند که ملت ایران از مبارزه با متجاوز نه می‏ترسد نه مأیوس می‏شود. امام فرمودند: «و... ما عالمگیری نمی‏خواهیم بکنیم که شما ما را می‏ترسانید که نمی‏شود عالم را گرفت ما می‏خواهیم به درد مسلمان‏ها برسیم». امام با انتقاد شدید از کسانی که در قالب خیرخواهی و مصلحت اندیشی نغمه صلح بلند می‏کنند فرمودند: «... امیدوارم خدای تبارک و تعالی ما را بیدار کند. آنها... خواب آمریکا را می‏بینند خدا بیدارشان کند...». امام در پایان فرمودند: «... ما پافشاری تا آخر داریم و جوان‏های ما و ارتش ما و سپاه ما و بسیج ما همه ایران به استثنای یک عده معدودی که خداوند اصلاحشان کند همه در این متفق‏اند که باید در صحنه باشیم، دفاع کنیم از حقوق مسلمین...».

کد : 41441 | تاریخ : 29/01/1364

در سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص) و روز ارتش کلیه مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و مقامات کشوری و لشکری و سفرا و کارداران کشورهای اسلامی در تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور امام خمینی رسیدند. امام در بیاناتی که در ابتدا با بحث از حقیقت عرفانی بعثت آغاز شد درباره تحولی که در روحیه ملت ایران به وجود آمد سخن گفتند و به شیوخ منطقه خلیج فارس و مصر و سودان و نیز ضد انقلاب مستقر در پاریس گوشزد کردند که ملت ایران از مبارزه با متجاوز نه می‏ترسد نه مأیوس می‏شود. امام فرمودند: «و... ما عالمگیری نمی‏خواهیم بکنیم که شما ما را می‏ترسانید که نمی‏شود عالم را گرفت ما می‏خواهیم به درد مسلمان‏ها برسیم». امام با انتقاد شدید از کسانی که در قالب خیرخواهی و مصلحت اندیشی نغمه صلح بلند می‏کنند فرمودند: «... امیدوارم خدای تبارک و تعالی ما را بیدار کند. آنها... خواب آمریکا را می‏بینند خدا بیدارشان کند...». امام در پایان فرمودند: «... ما پافشاری تا آخر داریم و جوان‏های ما و ارتش ما و سپاه ما و بسیج ما همه ایران به استثنای یک عده معدودی که خداوند اصلاحشان کند همه در این متفق‏اند که باید در صحنه باشیم، دفاع کنیم از حقوق مسلمین...».

انتهای پیام /*