شرح تاریخی و سیاسی شعری از ((خالد بن معدان)) در رثای امام حسین (ع)

کد : 165413 | تاریخ : 29/08/1396

شرح تاریخی و سیاسی شعری از ((خالد بن معدان)) در رثای امام حسین (ع)

دکتر صادق آیینه وند

‏ ‏

 ‏شاعر در این شعر به تزلزلی که از باب شکستن حرمت پیامبر(ص) و وَهنی که بر اثر قتل فرزند پیامبر(ص) بر پیکره دین پدید آمد، اشاره کرده و اثرات زیان بار آن را بر شمرده است.‏

‏ ‏

‏سپس شیوه مواجهه تبلیغی امویان با امت اسلامی و نحوه بیان حادثه از زبان آنان خواهد آمد که چگونه تکبیر بر آوردند و با این تکبیر، تکبیر را کشتند و تهلیل را هم.‏

 

[[page 11]]

انتهای پیام /*