آفتاب بلند

کد : 165435 | تاریخ : 30/08/1396

آفتاب بلند

 

 سلمان هراتی

تو از شکوفه پُری از بهار لبریزی

تو سرو سبزتنی با خزان نمی ریزی

تو آفتاب بلندی، ز عشق سرشاری

تو در حوالی این شب ستاره می ریزی

تمام خانه پر از نور ناب خواهد شد

اگر به صبحدم ای آفتاب، برخیزی

شبی که مرگ می آید به قصد کوچۀ عشق

چو  بال  عشق ز بالای ما می آویزی

بهار با تو درختی ست بی نهایت سبز

دریغ و درد از این بادهای پاییزی

شبی چو ابر بیا تا به باغ خاطر من

چنان که با همۀ جانِ من درآمیزی

 

[[page 119]]

انتهای پیام /*