طلایه دار

کد : 165442 | تاریخ : 30/08/1396

 طلایه دار

مردی که طلایه دار مردان خداست

از طایفۀ نور نَوَردان خداست

قطبی که مدار چشم او قبله نماست

قلبش، گل آفتابگردان خداست

 

[[page 114]]

انتهای پیام /*