حجت الاسلام والمسلمین موسوی

کد : 165464 | تاریخ : 30/08/1396

 حجت الاسلام والمسلمین موسوی 

‏این خیزشها و روند انقلاب بود که بر ادبیات ما تأثیرگذار شد. به این‏‎ ‎‏خاطر که اهل ادب و قلم همیشه در زمینه هایی کار می کنند که به صورت‏‎ ‎‏حادثه یا واقعه اتفاق افتاده و تحقق پیدا کرده است و ادبیات برداشتی از آنها‏‎ ‎‏دارد. روند انقلاب بوده که باعث چنین برداشتها و خیزشهایی در ادبیات‏‎ ‎‏شده است. اگر هم نخواهم بگویم کاملاً به این صورت یک طرفه بوده‏‎ ‎‏است؛ اما به طور قطع بیشتر مسأله چنین است.‏

 

[[page 72]]

انتهای پیام /*