دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

کد : 165467 | تاریخ : 30/08/1396

 دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

‏ادبیات قبل از انقلاب بسیار ضعیف بود و تقریباً دچار ابتذال شده بود؛ به‏‎ ‎‏همین دلیل خیزشهای ادبی قبل از انقلاب چندان بر انقلاب تأثیر نگذاشت؛‏‎ ‎‏اما قبل و بعد از انقلاب را باید به صورتی مجزا ارزیابی کرد. به هر حال‏‎ ‎‏ادبیات و انقلاب، هر دو بر هم تأثیر گذاشتند. به عبارتی، هم اندیشۀ‏‎ ‎‏انسانها در جامعه اثر می گذارد و هم مسائل اجتماعی، اندیشه ها را تحت‏‎ ‎‏تأثیر قرار می دهد، به نظر من تأثیر این دو متقابل بوده است.‏

 

[[page 70]]

انتهای پیام /*