1351

امام خمینی به آقایان احمد اخلاقی و محمدعلی مروج در امور حسبیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقایان احمد اخلاقی و محمدعلی مروج در امور حسبیه اجازه دادند.

کد : 41820 | تاریخ : 29/08/1351

امام خمینی به آقایان احمد اخلاقی و محمدعلی مروج در امور حسبیه اجازه دادند.

انتهای پیام /*