1351

نامه امام به آقای محمدعلی گرامی و تشریح وضعیت روحانیت.

نامه امام به آقای محمدعلی گرامی و تشریح وضعیت روحانیت.

کد : 41846 | تاریخ : 04/12/1351

نامه امام به آقای محمدعلی گرامی و تشریح وضعیت روحانیت.

انتهای پیام /*