مجله کودک 446 صفحه 29

کد : 167703 | تاریخ : 29/10/1396

Õ تصویر یک سایت اینترنتی فوتبال. وب سایتها اطلاعات به روز و لحظهای فوتبال را در اختیار علاقمندان قرار میدهند. تصویر صفحهای از سایت اینترنتی تیم رم ایتالیا را میبینید. Õ دوربین تلویزیون که بر روی کرین (سکوی متحرک) قرار دارد، تصویر مسابقات فوتبال را به چشم میلیونها طرفدار فوتبال میرساند. Õاز راه تلویزیونهای کابلی و تله تکست نیز اطلاعات کاملی از مسابقات و خبرهای دنیای فوتبال در اختیار بیننده قرار میگیرد. Õ دوربینهای حاشیه زمین با استفاده از ابزاری به نام «استیدی» تماشاگران داخل خانهها را در جریان هیجان داخل بازی قرار میدهند. استفاده از چراغهای مهشکن و طراحی چوب در جلو داشبرد از خصوصیات تزئینی این خودرو بود.

[[page 29]]

انتهای پیام /*