کسى که مى خواهد روزه ماه رمضان را قضا کند، هر گاه تا اذان صبح جنب بماند اگر چه از روى عمد نباشد، آیا روزه او باطل است؟

«در قضای ماه رمضان، اگر با جنابت داخل صبح شود، ...

کد : 41994 | تاریخ : 03/10/1391

«در قضای ماه رمضان، اگر با جنابت داخل صبح شود، بنا بر اقوی باطل است، اگر چه عمدی نباشد.»
(ترجمه تحریر الوسیله، ج 1، ص 319، س 21)

1391/10/03

انتهای پیام /*