ابعاد اساسی انسان که باید تربیت شوند از دیدگاه امام خمینی(ره)

کد : 168785 | تاریخ : 18/11/1396

ابعاد اساسی انسان که باید تربیت شوند‏ از دیدگاه امام خمینی(ره)

دکتر غلام حسین برکت[1]

‏حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: «انسان باید انسان بشود. تمام کتب آسمانی که بر انبیا(ع) نازل شده است، برای این بوده است که این موجودی که اگر سرخود باشد، خطرناکترین موجودات عالم است، تحت تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و بهترین موجودات و افضل تمام خلایق بشود. نهضت های اسلامی، توحیدی، تمام برای همین بوده است. در اسلام، همه امور مقدمه انسان سازی است. اگر رها کنند این موجود دو پا را، تمام عالم را به تباهی می کشد. برای جلوگیری از این فسادهای بزرگ، باید او را تربیت کرد تا انسان صحیح و کامل بشود. اگر این موجود دوپا تربیت شد، تمام حوائج دنیا و آخرت بشر تحقق پیدا می کند».‏

‏انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) موجودی است با ابعاد مختلف که باید هر بعد آن تربیت شود. از این رو، جا دارد که ابعاد انسان مورد تحلیل قرار گیرد. این مقاله در صدد بیان ابعاد مختلف وجودی انسان که باید مورد تربیت واقع شوند، می باشد و موارد ذیل را مورد بررسی و بحث قرار داده است: تربیت جسمانی، تربیت عقلانی، تربیت اجتماعی، تربیت عاطفی، تربیت اخلاقی و معنوی.‏

‎ ‎

‎[[page 68]]‎

  • ٭. دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

انتهای پیام /*