کوزه های عطشانی

کد : 169207 | تاریخ : 28/11/1396

کوزه های عطشانی 

 حسین اسرافیلی

‏ ‏

ای ضریح چشمانت قبله مسلمانی 

طاقهای ابرویت جفت های حیرانی

باز می توان دیدن از شکوه این مرقد 

اقتدار اسلامی غیرت مسلمانی

بر حریم این درگه در طواف می گردند 

قلبهای آتش گون چشمهای بارانی

از جلال این قبله وز شکوه این درگاه 

کهکشانی از خورشید می کند نگهبانی

گوییا جماران است باز شورش و غوغاست 

وان زبان شیدایش می کند سخنرانی

زائران دانایی رسند پرسازند

از زلاله این چشمه کوزه های عطشانی

باز هم نگاهم کن غرف اشتیاغم کن 

تا کنم پرافشانی تا کنم غزل خوانی

ای یگانه ای یاور ای مسیح نام آور 

داشتیم صد جان کاش تا کُنیمت ارزانی

‎ ‎

‎[[page 53]]‎

انتهای پیام /*