مشخصات اثر

کد : 169253 | تاریخ : 30/11/1396

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

  مجموعه مقالات هشتمین سمینار سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(س)

    تدوین و تنظیم: انتشارات جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران

    ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج 

    نوبت چاپ: اول/ خرداد1377/ 3000 جلد

    قیمت: 6000 تومان

‎ ‎

‎[[page 4]]‎

انتهای پیام /*