حفظ خون شهدا

اگر باور کنیم شهدا مهمان خدا هستند ناراحت نمی ‏شویم

ما در فقدان عزیزانمان که ناراحت می ‏شویم برای اینکه، اینها را از خودمان می‏ دانیم. اگر ما همه را از خدا بدانیم و ببینیم که اینها نعمتی هست که خدا داده، نعمتی هست که خدا می ‏برد پیش‏ خودش...

کد : 169339 | تاریخ : 08/12/1396

من امیدوارم که این سال بهتر از همه سالها باشد و خداوند همه را توفیق بدهد که قدر نعمت های خدا را بدانند و بدانند که همه چیز از اوست. اگر همه چیز را از او دانستند دیگر در هیچ چیز ناراحت نمی شوند. ناراحتیها برای این است که انسان از خودش می بیند. ما در فقدان عزیزانمان که ناراحت می شویم برای اینکه، اینها را از خودمان می دانیم. اگر ما همه را از خدا بدانیم و ببینیم که اینها نعمتی هست که خدا داده، نعمتی هست که خدا می برد پیشخودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر اینها را ما واقعاً در قلبمان ادراک بکنیم. عید می شود برای کسانی که شهید دارند، عید می شود برای کسانی که مجروح شدند، عید می شود برای کسانی که در راه خدا عزیزان خودشان را از دست دادند، برای اینکه این عزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند.

و من امیدوارم که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و تقویت بشود.

صحیفه امام؛ ج 18، ص 396

انتهای پیام /*