حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری : باید فضای آرامی را در جامعه ایجاد کنیم/ ویدئو

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری: آفتی که باید از آن بسیار نگران باشیم و از آن بترسیم این است که سخنان و رفتار ما افراد نیمه راه را ناامید و آدم هایی که نیاز به تقویت بنیه دارند وادار به خاموشی و سردی کند. پمپاژ ناامیدی و یأس، حتی در سخت ترین شرایط، یک جرم و یک گناه نابخشودی است.

کد : 169462 | تاریخ : 12/12/1396

روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره): حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری: آفتی که باید از آن بسیار نگران باشیم و از آن بترسیم این است که سخنان و رفتار ما افراد نیمه راه را ناامید و آدم هایی که نیاز به تقویت بنیه دارند وادار به خاموشی و سردی کند. پمپاژ ناامیدی و یأس، حتی در سخت ترین شرایط، یک جرم و یک گناه نابخشودی است.

انتهای پیام /*