نگاهی به رسول صبح مجموعه اشعار شاعران معاصر بمناسبت ورود امام خمینی به میهن اسلامی

کد : 169538 | تاریخ : 16/12/1396

نگاهی به رسول صبح مجموعه اشعار شاعران معاصر بمناسبت ورود امام خمینی به میهن اسلامی


● انتشار تازه ای از واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی


«نظم» در زبان فارسی گواهی است بر بیان حقایق و از سویی دیگر نمایی است از تاریخ هر سرزمین و سیر حوادثش و ارتفاع و وسعت اندیشۀ شاعران عصرها. هر چند این دفاع در اذهان جمعی نگُنجد که هر قلم که در تعالی فرهنگ و هنر این سرزمین جاری شد، انعکاس اثرش برای ثبت در تاریخ ارج، همت و استواری می طلبد و نیز او را بر باور و عزمش راسخ تر و اندیشمندانه تر به سوی دفاع از تعالی رهنمود می دارد.


کار گردآوری، تدوین و تنظیم آثار قلمی و هنری هنرمندانی که در بیان و دفاع ارزشهای انقلاب اسلامی همتی بلند  داشته اند، ضرورتی است که شاخه های بیشمار دارد و زبان موسیقی و شعر و ادب و قصه و نقاشی و دیگر هنرها را نیز می توان بیانی از آرمانهای متعالی امام راحل و نکته های بصیر و ظریفی دانست که زبان هر عصر را به آیندگان برای نقل و حفظ حقایق می سپارد و اگر چنین زبانی در قالب و شکل  و فرم موفق و صمیمی باشد قادر خواهیم بود که پیام و ارزش و معنا و دیدگاههای نوینی را برای مخاطب آینده باز گوییم و زبان شعری که بدور از تصاویر پیچیده و انتزاعی باشد در قلمرو اندیشۀ امروز جهان به بی نهایت های صمیمی انسان و ساده ترین رویش های معنای آن می پردازد و شعر و ادب و هنر انقلاب اسلامی، پرتویی از معنای همین تعالی را به جهان معاصر بشارت داد و می دهد.


انتشار «رسول صبح» مجموعۀ سروده های شاعران معاصر که هر یک به فراخور گسترۀ کلام و دست یابی به معانی بلند اندیشه، برای بیان حس و درک از ورود حضرت امام از پس سالهای دور بعد از تبعید به میهن اسلامی سروده شده اند بیانگر آنست که کمال بلند احساس ملتی در استقبال از رهبر و مقتدایش تا اوج رنگین کمان صبح بیداری، اوج و شوق داشته است.


این تشخیص، گردآوری و تدوین حاصل کار ارزشمند واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است و پاسخی شایسته به احساس و درک شاعرانه صاحبان زبان در شعر معاصر که در هیأت زیبایی از طرح و معانی در فرم به زیور چاپ آراسته شده است.


شعر «بیداری» و «جویبار» دو گزینه از این مجموعه است که می خوانید:


این اثر در قطع رقعی با تعداد صفحات 402 و با قمیت 250 تومان در بازار نشر است.


 


 منبع: حضور، ش 9، ص 221.

انتهای پیام /*