حجت ‏الاسلام والمسلمین انصاری کرمانی

نظم اتوماتیک و خودکار در برنامه‏ ها

امام در نجف که بودند طلاب ساعت های خود را از روی کار امام تنظیم می‏‏ کردند.

کد : 42096 | تاریخ : 10/10/1391

انسان می ‏‏تواند زندگی خود را از روی ساعات کار امام تنظیم کند. اهل منزل امام زندگی ایشان را به صورت یک ساعت اتوماتیک و خودکار درک کرده ‏اند و لذا دستورالعمل کارشان را از روی کار امام میزان می‏‏ کنند. دقیقاً می‏‏ دانند که امام چه ساعتی می ‏‏خوابند، چه ساعتی بیدار می ‏‏شوند، کی باید چای بخورند، چه زمانی برای ملاقات بیرون می ‏‏آیند. امام در نجف که بودند طلاب ساعت های خود را از روی کار امام تنظیم می‏‏ کردند آنها دقیقاً می‏‏ دانستند که امام چه ساعتی به حرم رفته و یا در چه ساعتی به درس حاضر می ‏‏شوند.

منبع: پیام انقلاب – ش 50، ص 26.

انتهای پیام /*