در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی:

همایش نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود

همایش نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کد : 170174 | تاریخ : 15/02/1397

همایش نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود.  به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) همایش نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامیبرگزار می شود. در این مراسم که جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی حضور خواهند داشت، به ارائه سخن پیرامون نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی پرداخته می شود. 

انتهای پیام /*