زهرا مصطفوی

بعد از نماز دیگر نمی‏ خوابند

چون اصلاً امام آدم منظمی هستند و در تمام کارها نظم دارند، طبیعتاً در مطالعه هم نظم دارند.

کد : 42249 | تاریخ : 29/10/1391

من تا یادم هست زمان مطالعه امام از زمان تفریح و کار ایشان جدا بود. چون اصلاً امام آدم منظمی هستند و در تمام کارها نظم دارند، طبیعتاً در مطالعه هم نظم دارند. من از دوران بچگی یادم است که ایشان مطالعه می‏‏ کردند. از صبح که ما بیدار می ‏‏شدیم ایشان را بیدار می‏‏ دیدیم مادرمان می‏‏ گفتند ایشان نماز که می‏‏ خوانند دیگر نمی‏ خوابند.

منبع: پا به پای آفتاب (جدید)، ج 1،  ص 196.

انتهای پیام /*