تروریسم

شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری‏

تروریستها نمی توانند شخصیت انسانی مردان اسلام را ترور کنند...

کد : 172808 | تاریخ : 07/07/1397

تروریستها نمی توانند شخصیت انسانی مردان اسلام را ترور کنند. آنان بدانند که به‌‎ ‌‏خواست خدای توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه علیه فساد و استبداد و‌‎ ‌‏استعمار مصممتر می شوند

انتهای پیام /*