فصل پنجم: ایام الله خونبار در انقلاب اسلامی ایران

کد : 173033 | تاریخ : 29/06/1385

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل پنجم: ایّام الله خونبار در انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 پانزدهم خرداد 1342

‏ هفدهم شهریور 1357‏

‏ هفتم تیر 1360‏

‏ هشتم شهریور 1360‏

‏ حج خونین 1366‏


[[page 265]]

‏ ‏

‎[[page 266]]‎

انتهای پیام /*