بخش دوم: تاریخ انبیاء

حضرت سلیمان (ع)

کد : 173665 | تاریخ : 19/06/1393

‏ ‏

حضرت سلیمان(ع)

‏ ‏

‏     ‏‏سلیمان بن داود هم سلطان بود، سلطانی که بر همه چیز حکم می کرد. لکن آن‏
‎[[page 71]]‎‏سلطنت یک سلطنتی نبود که دل سلطان را، دل سلیمان بن داود را به خودش جذب‏‎ ‎‏کند.(177)‏

4 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامۀ عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی، همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله ـ و اوصیای‏‎ ‎‏بزرگوارش برای آن کوشش می کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن‏‎ ‎‏از والاترین عبادات است، چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه‏‎ ‎‏است.(178)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎[[page 72]]‎

انتهای پیام /*