بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)

بیداری مردم

کد : 173709 | تاریخ : 01/05/1393

بیداری مردم

‏ ‏

‏     ‏‏این ادعیه ای است که از ائمۀ ما وارد شده اند. ائمۀ ما ـ علیهم صلوات الله ـ که تقریباً‏‎ ‎‏همه شان گرفتار به یک ابرقدرتهایی بودند که نمی توانستند یک کاری را انجام بدهند‏‎ ‎‏شاخص، علاوه بر آن هدایتهای زیرزمینی که می کردند این ادعیه شان برای تجهیز مردم‏‎ ‎‏بود، برخلاف آن دولتهای قاهری که بودند. همین ادعیه بودند که اشخاص وقتی که ادعیه‏‎ ‎‏را می خواندند قوّت روحی پیدا می کردند و سبکبار می شدند و شهادت برای آنها هَیِّن و‏‎ ‎‏آسان می شد.(511)‏

21 / 4 / 59 

*  *  *


‎[[page 195]]‎‏     بعد از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ ما ملاحظه می کنیم که در زمان هایی که‏‎ ‎‏ائمۀ مسلمین ـ علیهم السلام ـ در فشار سخت بنی امیه و بنی العباس بودند مطالب‏‎ ‎‏خودشان را آن طور که ممکن بود به مردم می رساندند، حتی در ادعیۀ آنها، شما اگر‏‎ ‎‏ادعیۀ امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید مشحون است از اینکه مردم را بسازند‏‎ ‎‏برای یک امر بالاتر از آن چیزی که مردم عادی تصور می کنند. دعوت به توحید، دعوت‏‎ ‎‏به تهذیب نفس، دعوت به اعراض از دنیا، دعوت به خلوت با خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏معنی اش این نبوده است که مردم توی خانه هایشان بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت‏‎ ‎‏کنند و مشغول ذکر و دعا باشند. چنانچه خود آنها که ملاحظه می کنید، این طور‏‎ ‎‏نبودند.(512)‏

23 / 2 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏     باید متشبث به آن سیره ای بشوید که پیغمبر اکرم و ائمۀ اسلام بین ما گذاشته است،‏‎ ‎‏که حتی آن روزی که دستهایشان بسته بود و نمی توانستند یک کلمه برخلاف سیاست‏‎ ‎‏دولت وقت بگویند، با ادعیه شان مردم را دعوت می کردند؛ دعا می کردند، با دعا مردم را‏‎ ‎‏دعوت می کردند و هر روزی که فرصت می کردند، در هر فرصتی دعوت را تصریحاً‏‎ ‎‏می کردند. ما باید به آنها تشبث پیدا بکنیم.(513)‏

23 / 2 / 63 

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 196]]‎

انتهای پیام /*