اسامی برندگان مسابقات فرهنگی کتابخوانی از سوی معاونت فرهنگی و هنری اعلام شد

اسامی برندگان مسابقات فرهنگی" آئین انقلاب اسلامی"،" منشور روحانیت" و "وصیت نامه امام حمینی(ره)" توسط معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اعلام شد.

کد : 174078 | تاریخ : 18/09/1397

اسامی برندگان مسابقات فرهنگی از سوی معاونت فرهنگی و هنری اعلام شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اسامی برندگان مسابقات فرهنگی" آئین انقلاب اسلامی"،" منشور روحانیت" و "وصیت نامه امام حمینی(ره)" توسط معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اعلام شد. 

  الف: مسابقه آئین انقلاب اسلامی

نام خانوادگی – نام (مسابقه آئین انقلاب اسلامی)

بابایی - فخرین

 

قربان پور - جیران

 

نورآبادی - سکینه

 

دست افکن - منیره

 

چمنی - امیرحسین

 

عبدی - رضا

 

نصرالهی - خسرو

 

ناصری - مهران

 

بابایی - سعدی

 

فیضی عارفی - امیر

 

رنجبر جمال آبادی - صغری

 

قشقائی نژاد - مراد

 

دریکوند - فاطمه

 

بابائی - علیرضا

 

بنی تمیمی - زینب

 

پورقادر - نسرین

 

پورقادر - افشین

 

فرهادی - نجلا

 

رشید پور - شیوا

 

فرهادی - شمیم

 

خسروی - جواد

 

تمن - مهسا

 

آزادی - خسرو

 

نجفی - سپیده

 

حاتمی - عباس

 

همتی - ندا

 

پوررحیمی - گلزار

 

پوررحیمی - رضا

 

بهرامی - عصمت

 

پوررحیمی - علی

 

حیدری - داود

 

حیدرپور - پدرام

 

تقوی - ساناز

 

واحد - عباس

 

فرح بخش - اعظم

 

موسی وند - افشین

 

یزدانی - فاطمه

 

شایق - پوریا

 

دائمی - فاطمه

 

روح پور - رها

 

فیض عارفی - معصومه

 

فیض عارفی - مرتضی

 

پور رحیمی - هدی

 

قاسمی بغدادآبادی - ناصر

 

قاسمی بغدادآبادی - محمدرضا

 

مشیری - زهرا

 

کسائی - شمس السادات

 

جلالیان - محمد جعفر

 

ضیائی - راضیه

 

زارع گندمی - فاطمه

 

حسینی - مرجان

 

یعقوبی - ثنا

 

غلامی - جلال

 

صناعت زاده‌ - امیر

 

ابوئی مهریزی - بمانعلی

 

حاجی عابدی ارنانی - صالح

 

ساوجی - ناهید

 

مبرا - محمد

 

کبوتر خوانی - رضا

 

حججی نجف آبادی - محمد هادی

 

احمدی - مریم

 

غلامی - نصرالله

 

چوپانی قوزلو - رضا

 

نوری اربط سفلی - پیروزه

 

بلوچی - سعید

 

زارع دربرزی - لیلا

 

فرح بخش - کاظم

 

مژگانیان - فاطمه

 

احمدی - محدیث

 

کفاش - فاطمه

 

اکرمی مغستان - اعظم

 

علی دوست اقدم - محمد امین

 

علی دوست اقدم - محمد

 

تقی زاده فانید - حاجیه

 

علی دوست اقدم - صمد

 

خوچه - اکرم

 

پاسبانی قریچه - فاطمه

 

صمدی خانقاه - روح انگیز

 

دباغیان - مونا

 

 

 ب: مسابقه منشور روحانیت 

نام خانوادگی – نام (مسابقه منشور روحانیت)

درخشنده - محمدرضا

دباغیان - مونا

قشقائی نژاد - فاطمه

درخشنده - زهرا

بارانی - احمد

مژگانیان - ایمان

زارع دربرزی - لیلا

زارع - مریم

حکیمیان - مصطفی

تقوی - عیسی

فرح بخش - اکرم

ابوئی مهریزی - ابوالفضل

نورآبادی - امیر حسین

طباطبایی میرک اباد - سید مجتبی

رجبی هامانه - اکرم

فرح بخش - کاظم

فرح بخش - عبدالرحیم

تقوی - جواد

افشارلو - فاطمه

نوری اربط سفلی - پیروزه

چوپانی قوزلو - رضا

روح پور - رها

آقایی - وحیده

پیروئی خوشاکو - خمی

موسی وند - محمد

غلامی - ناهید

موسیوند - ابوذر

غلامی - مجید

ساوجی - ناهید

مبرا - حسن

عربی - محمد

حسینی - مرجان

نجفی - الهه

غلامی - بدری

پورقادر - سکینه

پورناصر - شیدا

کریمی - نسرین

فرهادی - نجلا

بلوچی - ناصر

ناصری - مهران

زارع بیدکی - اشرف

ناصری - علی

الهی - شیوا

الهی - حشمت

پوررحیمی - آذر

پوررحیمی - جبار

حاتمی - عباس

محمدپور - حمید رضا

جابری - حسن

بلوچی - رامین

پوردلجو - پوران

احمدی - محمدعلی

نوروزی - سعید

شمس - مهدی

دارایی مطلق - مهدی

امیری - یاسمین

امیری - سعیده

قاسمی بغدادآبادی - محمدرضا

ثانوی - محمد

آذره - محسن

بنی تمیمی - زینب

یزدانی - اسداله

یزدانی - ریحانه

قنبری - ساناز

تقوی - ساناز

نادری - میلاد

نصراله زاده - شهربانو

اسدی - سولماز

محمودی - احسان

یعقوبی زاده - محبوبه

محبوب پور - حجت

معینی - علی

خانمیرزایی - عباس

شیری - مهناز

برزگررضائی - قاسم

نصرالهی - معصومه

عبدی - رضا

فلاح حسینی - سیدامیر

نخجوانی - نشاط

لطفی - هانیه

محمدی - زهرا

علیزاده - کاظم

کشه فراهانی - فرزاد

صوفی - مجید

نصرالهی - محمدحسین

برزگر - محمد حسین

میرحسینی - زهرا

مروج - امیرحسین

اشکهرانی - حسین

رنجبر جمال ابادی - فاطمه

دادیاری - حسن

رنجبر جمال آبادی - صغری

اکبری - نجمه

علیان - علی

مروج - محمد

محمدپور - علیمحمد

اکبری - خدیجه

حیدری - صغرا

فیض عارفی - عاطفه

احمدی - ارسلان

شیخی سبزه پوش - منیژه

احمدی - جاودان

فنجانچی - رضا

بابایی - سارا

دست افکن - منیره

نوروزی - علی

حسنزاده - فریبا

عبدالهی - رقیه

اسلام زاده - طاهره

بابایی – فخرین

 

ج: وصیت نامه امام حمینی(ره)

نام خانوادگی – نام ( مسابقه وصیت نامه)

مومنی نژاد - اعظم

 

کریمیان - فاظمه

 

باغبانی - حامد

 

تقی زاده فانید - حاجیه

 

ریاضی - نادیا

 

تقی زادفانید - ناهیده

 

ریاضی - رامین

 

میرانزهی - امید

 

مقدم سمنانی - فائزه

 

بینایی - محسن

 

جعفری - صادق

 

فرح بخش - اعظم

 

نیازی - صفورا

 

نجفی - سپیده

 

تمن - مهسا

 

کلگانی - مهربی بی

 

خشوعی - مرضیه

 

هنزرانی - عبدالقادر

 

خشوعی - مصطفی

 

بلوچی - ناصر

 

زرعی کار - زهره

 

عسکری - علی اکبر

 

آخوند - فاطمه صغری

 

عسکری - ابوالحسن

 

عسکری - مصطفی

 

بلوچی - سعید

 

بلوچی - محمود

 

نخجوانی - نشاط

 

بلوچی - رامین

 

یارمحمدزهی دری - مریم

 

آهورانی - زابد

 

هنزرانی - نظرمحمد

 

قاسمی بغدادآبادی - عاطفه

 

علایی - امیر

 

هنزرانی - ثنا

 

بهرامی - نشمینه

 

بهرامی - ایران

 

کلگانی - گل بی بی

 

یارمحمدزهی دری - فاطمه

 

بلوچی - سمیه

 

سرفرازی - محمدامین

 

هنزرانی - بی بک

 

حجی زاده مهدی آباد - فاطمه

 

زارع بیدکی - محمدرضا

 

آهورانی - زاهد

 

رضائی - فاطمه

 

معزز - فاطمه

 

حسن تبار - مهدی

 

حساویان - بتول

 

براری - فاطمه زهرا

 

مجیدی - سودابه

 

پورموسوی - سید محمد

 

محمدی - ناهید

 

موحدیان - مجید

 

نجفی - ایمان

 

نادرعلیپور - شعبان

 

مشهدی غلامزاده - رودابه

 

رئیس الساداتی - فائزه سادات

 

صادق کوهستانی - طیبه

 

آتشی - ریحانه

 

قتالی - صدیقه سادات

 

باقر پور - مجتبی

 

بلوچی - مهدیه

 

لطفی - هانیه

 

امیری - زهرا

 

هنزرانی - رخساره

 

هنزرانی - عبداله

 

امیری - سعیده

 

محمودی شاد - زینب

 

امیری - رضا

 

ترک اندام - فریده

 

نجار - محدثه

 

یزدانی - مجتبی

 

ثانوی - نسا

 

قلیان - مرضیه

 

صانعی - اکرم

 

خطائی میرکوئی - فهیمه

 

حیدری - داود

 

نادری - میلاد

 

نصری شیجانی - پروانه

 

اسمعلی - ثریا

 

افشارلو - معصومه

 

صدیقی - آیلین

 

نوری - پیروزه

 

چوپانی قوزلو - پروانه

 

نصرالهی - پرنیان

 

احمدی - جاودان

 

مروج - امیرحسین

 

اکبری - رضا

 

علیان - علی

 

اکبری - زهرا

 

اشکهرانی - زهرا

 

عباسی لاهرودی - میثم

 

قورتانی - خدیجه

 

اکبری - صدیقه

 

اکبری - محمدعلی

 

حیدری - صغرا

 

رحیمی - مهدی

 

علوی - سیمزر

 

احمدی - الهام

 

اصفی کیا - محترم

 

براتی - امیر محمد

 

حججی نجف آبادی - محمد هادی

 

قنبری - احسان

 

رو ح پور - رها

 

عبدالهی - رقیه

 

عامری - حوریه

 

اقایی - وحیده

 

پیروئی خوشاکو - خمی

 

زردکوهی - فاطمه

 

 

انتهای پیام /*