هر روز با امام

۱۲ بهمن ماه

غم مصیبت های پدران و مادران فرزند از دست داده...

کد : 174448 | تاریخ : 12/11/1397

از غم مصیبت های پدران و مادران فرزند از دست داده، سنگینی بر دوشم پیدا می شود که تاب نمی آورم.

صحیفه امام ج ۶ ص ۱۰

انتهای پیام /*