هر روز با امام

۲۴ بهمن ماه

اگر یک چیزی را دیدید که واقعاً خلاف کردید، اعتراف کنید. این‏‎ ‎‏اعتراف، شما را در نظر ملتها بزرگ می کند...

کد : 174545 | تاریخ : 24/11/1397

اگر یک چیزی را دیدید که واقعاً خلاف کردید، اعتراف کنید. این‏‎ ‎‏اعتراف، شما را در نظر ملتها بزرگ می کند؛ نه اینکه اعتراف به خطا شما را کوچک‏‎ ‎‏می کند. پایبند بودن به خطا، انسان را خیلی منحط می کند. انسان یک حرفی زده است و‏‎ ‎‏خطا گفته است؛ بعد که دید خطا گفته است، اگر پایبند به این خطا باشد و دنبال این باشد‏‎ ‎‏که این خطای خودش را به کرسی بنشاند، این همان دیکتاتوری بسیار فاسد است ولو در‏‎ ‎‏صورت غیردیکتاتوری باشد، لکن دیکتاتوری است.

صحیفه امام، جلد ۱۴، صفحه ۹۳

انتهای پیام /*