فاطمه طباطبائی

شعرهایی را که می‏خواندم نقد می‏ کردند

بعضی اوقاتغزل هایی که به نظرم زیبا بود برای امام می‏ خواندم و می‏ دیدم که ایشان با چه شوق و علاقه‏ ای گوش می‏ دهند و خوششان می ‏آید.

کد : 42641 | تاریخ : 09/12/1391

بعضی اوقات که خدمت امام می ‏رسیدم، غزل هایی را که به نظرم زیبا بود برایشان می‏ خواندم مثلاً غزلی را در روزنامه می‏ دیدم و به نظرم می‏ رسید که غزل زیبایی است، آن را می‏ خواندم و می‏ دیدم که ایشان با چه شوق و علاقه‏ ای گوش می‏ دهند و خوششان می ‏آید. گاهی هم شعرهایی را که می‏ خواندم نقد می‏ کردند.

منبع: حماسه مقاومت، ج 2، ص 184.

انتهای پیام /*