مسابقه کتابخوانی«جایگاه زنان در اندیشه امام خمینی(س)»

به همت معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س)، مسابقه کتابخوانی«جایگاه زنان در اندیشه امام خمینی(س)» برگزار می شود.

کد : 175338 | تاریخ : 01/04/1398

مسابقه کتابخوانی«جایگاه زنان در اندیشه امام خمینی» 


انتهای پیام /*