هر روز با امام / ۸ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 175512 | تاریخ : 08/04/1401

قم، ۱۳۴۳_ بیانات در جمع روحانیون و طلاب تهران جهت افشای دین زدائی

نکته مهم:

امروز روزی نیست که در خانه نشست و دعا خواند؛ روز مبارزه است. روزی است‏‎ ‎‏که دشمن به دین حمله می کند و ما باید در مقابل بایستیم؛ و من تا آخرین قطرۀ خونم‏‎ ‎‏می ایستم؛ و شما هم باید به همه بگویید و در منابر به مردم برسانید که خطر، دین را تهدید‏‎ ‎‏می کند. اگر ما کاری به دولتیها نداشته باشیم، آنها کار دارند. چنانکه من در آخرین جلسۀ‏‎ ‎‏ملاقات دکتر صدر‏‎[2]‎‏، وزیر کشور، گفتم: «ما کاری به شما نداریم؛ مشروط بر آنکه شما‏‎ ‎‏هم کاری به دین ما نداشته باشید.» ولی نه؛ اینها کار دارند، منتها کم کم، امروز بهاییت را‏‎ ‎‏در ادارات راه می دهند، و با یهودیها ارتباط برقرار می کنند؛ و فردا می گویند اصلاً دین‏‎ ‎‏باید از قانون الغا شود.‏

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۴۶ - ۳۴۷

***

نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه به آقای سید محمد رضا سعیدی (سفارش بیماران معهود)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی (تبیین عوامل پیروزی انقلاب)

اهم بیانات:

با وحدت کلمه و اتکا به اسلام این نهضت پیشرفت کرد و امید است‏‎ ‎‏که این نهضت باز باقی بماند و وحدت کلمه باقی بماند و پیش برود نهضت تا آخر

برخورد با همۀ گروهها برخورد سالم باید باشد. یعنی اسلام همین طور است که‏‎ ‎‏حتی با دشمنها هم با مسالمت رفتار می کند، مگر آنکه بر ضد مصالح یک کشوری،‏‎ ‎‏مصالح اسلام، توطئه بکنند؛ آنجاست که با شدت عمل می کند. لکن همۀ بشر را اسلام‏‎ ‎‏می خواهد که سعادتمند باشند و با همه هم معاشرت صحیح، برخورد صحیح، برخورد‏‎ ‎‏دوستانه باید باشد. حتی با آنهایی هم که هیچ اعتقادی به اسلام ندارند برخورد، برخورد‏‎ ‎‏دوستانه باشد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۴۱ - ۳۴۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ تلگراف تسلیت به آقای منتظری (تجلیل از مجاهدات فرزند شهید ایشان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۱۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی به ریاست دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۱۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای محمد مهدی ربانی املشی به سمت دادستان کل کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۱۳

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای هادی باریک بین به سمت امامت جمعه قزوین

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۱۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع قضات دیوان عالی کشور (واقعۀ هفتم تیر و مظلومیت شهید بهشتی)

اهم بیانات:

مرحوم آقای بهشتی در این‏‎ ‎‏مملکت مظلوم زیست. تمام مخالفین اسلام و مخالفین این کشور حملۀ مستقیم شان را به‏‎ ‎‏ایشان و بعضی دوستان ایشان کردند. کسی را که من بیشتر از بیست سال می شناختم و‏‎ ‎‏روحیاتش را مطلع بودم و می دانستم چه جور مرد صالحی و مرد به درد بخوری برای این‏‎ ‎‏کشور است، مخالفین او را در کوچه و بازار و محله و صحبتهایی که همه می کردند، آن‏‎ ‎‏طور جلوه دادند. یک مرد صالحی را به صورت یک دیکتاتور درآوردند.

این جنایتکاران اشتباهشان این است که خیال می کنند ایران با این وضعی که از‏‎ ‎‏اول داشته تا حالا، در زمان انقلاب داشت، این مثل جاهای دیگری ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏که اگر چند تا‏‎ ‎‏بمب در چند جا منفجر کنند و چند نفر از عزیزانشان را از بین ببرند و به شهادت برسانند،‏‎ ‎‏ملت عقب می نشیند. در صورتی که اینها تجربه کردند از اول نهضت تا حالا؛ اشخاص‏‎ ‎‏سرشناس ما، دانشمندان ما، متفکران ما را ترور کردند و ملت به همان استقامتی که داشت‏‎ ‎‏بیشتر و مصممتر جلو رفت و از این به بعدهم همین طور است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۱۵ - ۵۱۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی (مبارزه و جهاد در مکتب اسلام)

اهم بیانات:

   ‏‏از صدر اسلام تاکنون دو طریقه، دو خط بوده است: یک خط، خط اشخاص‏‎ ‎‏راحت طلب که تمام همّشان به این است که یک طعمه ای پیدا بکنند و بخورند و بخوابند‏‎ ‎‏و عبادت خدا هم آنهایی که مسلمان بودند، می کردند، اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها‏‎ ‎‏راحت طلبی بود.

دستۀ دیگر هم انبیا بوده اند و اولیای بزرگ. آن هم یک مکتبی بود و یک خطی‏ ‎‏بود؛ تمام عمرشان را صرف می کردند در اینکه با ظلمها و با چیزهایی که در ممالک دنیا‏‎ ‎‏واقع می شود، همّشان را اینها صرف می کردند درمقابله با اینها. کسی که تاریخ انبیا را‏‎ ‎‏دیده باشد و تاریخ اسلام را دیده باشد و تاریخ زندگی حضرت رسول ـ سلام الله علیه ـ را‏‎ ‎‏و ائمۀ اطهار و اصحاب رسول الله را دیده باشد،می بیند که اینها از اوّلی که وارد شدند در‏‎ ‎‏میدان و به حد بلوغ رسیدند و رسول اکرم از اوّلی که این رسالت به او محول شد تا آن‏‎ ‎‏وقتی که در بستر مرگ خوابیده بود یا شهادت، بین این بستر و آن بعثت، تمام فعالیت بوده‏‎ ‎‏است.

ما مثل حسین در جنگ وارد شدیم و مثل حسین باید به شهادت برسیم. من کراراً به‏‎ ‎‏این مادرها و پدرها و به این جوانهای گولخورده نصیحت کردم که اولاد خودتان را‏‎ ‎‏نصیحت کنید، اولاد خودتان را بازدارید از اینکه آلت دست جنایت جنایتکاران بشوند.‏‎ ‎‏و به این جوانهای گولخورده مکرر گفتم که شما طرز فکر این بزرگترها را ـ به اصطلاح ـ‏‎ ‎‏واین سران را مشاهده کنید! این سران فاسد هیچ کدام در صحنه نیستند، همه در زیر، در‏‎ ‎‏کنج خانه ها و در زیر زمینها هستند و شما را آلت قرار دادند که شما بروید و خون مردم را‏‎ ‎‏بریزید و خون خودتان ریخته بشود

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۵۱۸ - ۵۲۸

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران به آقای سید حسن طاهری خرم آبادی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۱۰ – ۵۱۱

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم به آقای حسن صانعی (استفاده از اموال مصادره ای جهت کمک به محرومین)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۹۹ - ۳۰۰

***

 

انتهای پیام /*