وعده پیروزى قیام مردم 11 سال پیش از انقلاب اسلامی

امام در اسفندماه سال 46 در نامه ای خطاب به آقای محمد یزدی به ایشان وعده دادند که «آتشى که در کانون سینه‏ ها و قلبها روشن شده است، خاموش شدنى نیست و ممکن است شماها شاهد انفجار عظیم آن باشید.»

کد : 42685 | تاریخ : 15/12/1391

رهبر فقید جمهوری اسلامی از آغاز نهضت، با اشراف کامل بر زمینه های بروز اعتراضات و روند تحولات جامعه و شناخت دقیق از خواسته های مردم، پیروزی نهایی را پیش بینی کرده بودند از جمله در نامه ای که در اسفندماه سال 1346 خطاب به آقای محمد یزدی نوشتند، به ایشان وعده پیروزى و وقوع انفجار عظیم‏ دادند. ایشان در این نامه مرقوم فرمودند:

 

«پایدارى فضلاى محترم حوزه علمیه قم و صبر بر شداید طبقه جوان موجب کمال امیدوارى به بقاى عظمت آنهاست.

قیام مردان حق از اعصار قبل از اسلام و از بدو اسلام توأم با مشکلات عظیمه بوده است که گرفتاری هاى شما آقایان محترم و فشارهاى دستگاه جبار در قبال آنها سهل است؛ مع ذلک با ملاحظه ظروف و مشکلات داخل و خارج باید از این پایدارى تشکر کنم. با اطمینان نفس به شما آقایان محترم وعده فرج قریب مى‏ دهم، چه عمر من در این آخر وقت به آن برسد یا نه.

آتشى که در کانون سینه‏ ها و قلب ها روشن شده است، خاموش شدنى نیست یا لا اقل به این زودى خاموش نخواهد شد و ممکن است شماها شاهد انفجار عظیم آن باشید.

لِیَهْلِکَ مَن هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحیى‏ مَنْ حَىَّ عَنْ بَیِّنَةٍ. مأیوس نباشید و به خود یأس را راه ندهید، قوى باشید و دیگران را تقویت کنید و تواصى به صبر و تواصى به حق کنید. خداوند با شما است.»

 

(صحیفه امام، ج‏2، ص: 169 و 170)

انتهای پیام /*