هر روز با امام / ۲۲ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 175677 | تاریخ : 22/04/1401

 

نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای سید محمد حسین لنگرودی (رفتن طلاب به سربازی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۸۰

***

نجف اشرف، ۱۳۵۱_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۷۸

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای مصطفی عطری نژاد (جلوگیری از حیف و میل در خانه فرهنگ)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۶۴

***

قم،  ۱۳۵۸_ اجازه نامه به آقای علی اکبر آشتیانی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۶۵

***

قم،  ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)

نکته مهم:

‏‏ ‏‏من توصیه می کنم که خبرگان خودتان را اشخاص متدین، اشخاص عالِم، علمای‏‎ ‎‏بزرگ بلاد، اشخاصی که نه به راست و نه به چپ انحراف دارند، اشخاصی که به صراط‏‎ ‎‏مستقیم انسانیت، به صراط مستقیم اسلام، در صراط مستقیم اسلام هستند، اشخاص‏ ‎‏معتمد، اشخاص امین، اشخاص وطنخواه، اشخاص اسلامخواه، این اشخاص را تعیین‏‎ ‎‏کنید برای تعیین سرنوشت خودتان.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۶۶ - ۶۸

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم انتصاب آقای حسن صانعی به سمت سرپرست بنیاد 15 خرداد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام به نمایندگان مجلس خبرگان (رهنمودهایی به نمایندگان خبرگان رهبری)

اهم پیام:

ما می دانیم که ابرقدرت ها و حکومت های وابسته به آنان با اسلام شاهنشاهی و‏ ‎‏مُلْکی‏‎ مخالف نیستند؛ بلکه بی شک آن را تأیید نیز می کنند. اسلامی که به وسیلۀ ایادی‏‎ ‎‏ابلیسی خود و جهال بصورتِ عالم، عرضه شود ـ که علمای اسلام و مسلمانان نباید در‏‎ ‎‏امور سیاسی و اجتماعی مسلمین دخالت کنند و نباید در امور مسلمانان اهتمام نمایند، و‏‎ ‎‏حکم واضحِ عقل موافقِ با قرآن را نادیده گرفته و حدیث ‏‏مَجَارِی الأُمُورِ بِیَدِ العُلَمَاء بالله ‏‎.را‏‎ ‎‏ضعیف و سخن شریف ‏‏وَأمَّا الْحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَی رُوَاةِ أَحَادِیثِنَا.‏‎ و دیگر احادیث از‏‎ ‎‏این قبیل را بی مبنا یا به تأویل کشانند ـ صددرصد مورد تأیید آنان است. چه بهتر که دست‏‎ ‎‏علمای متعهد و مسلمانان بیدار را این درباریان روحانی نما و بازیخوردگان غافل از‏‎ ‎‏سیاست بازی شیاطین ببندند، و راه را برای چپاول و سلطۀ قدرت ها باز کنند.

 

‏کوچکترین سهل انگاری و مسامحه و کوچکترین اِعمال نظرهای شخصی و خدای‏‎ ‎‏نخواسته تبعیت از هواهای نفسانی، که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف‏‎ ‎‏کشاند، بزرگترین فاجعۀ تاریخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزیز و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی نوپا به انحراف کشیده شود و سیلی بخورد و به شکست منتهی شود، خدای‏‎ ‎‏نخواسته اسلام برای قرن ها به طاق نسیان سپرده می شود، و به جای آن، اسلام شاهنشاهی‏‎ ‎‏و ملوکی جایگزین آن خواهد شد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۳ - ۷

***

انتهای پیام /*