هر روز با امام

روز خبرنگار

تمام این رسانه ها باید مربی این جامعه باشند.

کد : 175932 | تاریخ : 17/05/1398

تمام این رسانه ها باید مربی این جامعه باشند.

صحیفه امام جلد 9 ص 154

انتهای پیام /*