حماسه حسینی

زنده نگه داشتن عاشورا

زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئلۀ بسیار مهم‏‎ ‎‏سیاسی ـ عبادی است...

کد : 176203 | تاریخ : 18/06/1398

زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئلۀ بسیار مهم‏ ‏سیاسی ـ عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد ، ‏یک مسئلۀ سیاسی است؛ یک مسئله ای است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد  ما از این اجتماعات استفاده می کنیم. ما از آن «الله اکبر»ها، ملت ما از آن «الله اکبر»ها‏ ‏استفاده کرد. آن «الله اکبر»ها را باید حفظ بکنیم . این مظاهر و شعائر و اموری که در اسلام‏ ‏در آن سفارش شده باید فکر کنید که اینها یک مسئله سطحی نبوده است که می خواستند‏ ‏جمع بشوند و گریه کنند، خیر.‏  ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان می دهیم و‏ ‏خرد می کنیم سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.

صحیفه امام جلد 13 ص237

انتهای پیام /*