حماسه حسینی

پیروزی در متن فداکاری

ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست‏‎ ‎‏آمده است...

کد : 176204 | تاریخ : 17/06/1398

ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست‏‎ ‎‏آمده است. در صدر اسلام پس از رحلت پیمبرِ ختمی ـ پایه گذار عدالت و آزادی ـ‏‎ ‎‏می رفت که با کجرویهای بنی امیه اسلام در حلقوم ستمکاران فرو رود و عدالت در زیر‏‎ ‎‏پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهداء نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و‏‎ ‎‏خون خود و عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنی امیه را محکوم و‏‎ ‎‏پایه های آن را فرو ریخت.

صحیفه امام جلد5 ص283

انتهای پیام /*