هر روز با امام / ۸ مهر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 176466 | تاریخ : 08/07/1400

نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای حیدر علی جلالی خمینی (تحقیق درباره مدعی وکالت)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۹۸

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت وزیر دفاع ملی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۳

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای ید الله سحابی به سمت وزیر مشاور در امور تحقیقات

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۴

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای عزت الله سحابی به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۵

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای داریوش فروهر به سمت وزیر مشاور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۶

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای علی اکبر معین فر به سمت وزیر نفت

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۷

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای عبدالعلی اسپهبدی به سمت وزیر کار و امور اجتماعی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۹

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای احمد مطهری به سمت قاضی شرع دادگاه انقلاب کرج

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۷۰

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای اسماعیل فردوسی پوربه سمت قاضی شرع دادگاه انقلاب مشهد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۷۱

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای ممیز (پرداخت سهم سادات ـ اعزام مبلّغ به شهرضا)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۷۲

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای محمد علی رجایی به سمت کفالت وزارت آموزش و پرورش

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۷۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مدیران کاروان های حج کل کشور (اهمیت حج و رسالت حجاج)

اهم بیانات:

امروز یک امری است که شما باید از عهدۀ یک مسئولیت بزرگی برآیید؛ مسئولیت‏‎ ‎‏حیثیت اسلام. اگر در زمان طاغوت یک معمَّم یک کاری انجام می داد، می گفتند که‏‎ ‎‏طاغوتی است. امروز نمی گویند طاغوتی است؛ می گویند اسلامی است.‏

سفر حج، سفر کسب نیست؛ سفر تحصیل دنیا نیست. سفر الی الله ‏‎ ‎‏است. شما دارید به طرف خانۀ خدا می روید. تمام اموری که دارید انجام می دهید به‏‎ ‎‏طور الهیت باید انجام بدهید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۷۴ - ۱۷۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان بنیاد مستضعفان تهران (گسترش حاکمیت اسلام)

اهم بیانات:

وقتی اعلام شد «جمهوری اسلامی»، صدا درآمد که ای وای،‏‎ ‎‏اسلامیش را می خواهید چه کنید! همین «جمهوری» نخیر، «جمهوری دمکراتیک». اینها‏‎ ‎‏از اسلامیش می ترسند. از جمهوریش نمی ترسند. خیلی جاها هست. از جمهوری‏‎ ‎‏دمکراتیکش هم نمی ترسند. دمکراسی غربی که واردات است. اینها از اسلامش‏‎ ‎‏می ترسند. حالا یا واقعاً اسلام را نشناخته اند و آن طوری که غربیها با نقشه های شیطانی‏‎ ‎‏خودشان اسلام را بد معرفی کرده اند، و مع الأسف بسیاری از جوانهای ما و غیر جوانها‏‎ ‎‏گول خورده اند، یا خودشان اشخاصی هستند که گول نخورده اند؛ جزء همان تیپی هستند‏‎ ‎‏که نقشه می کشند برای اینکه اسلام را کنار بگذارند.‏

اگر چنانچه اسلام به آن معنایی که هست در ایران تحقق پیدا بکند، مطمئن باشید که‏‎ ‎‏کشورها یکی بعد از دیگری همین رویّه را پیدا می کنند. الآن هم نمونه هایش هست. الآن‏‎ ‎‏هم همان کارهای خلافی که در ایران واقع می شد در بعضی کشورهای دیگر شروع‏‎ ‎‏کرده اند و مشغول اند؛ از خوف اینکه مبادا از ایران به آنجا سرایت بکند، و بیخود دست و‏‎ ‎‏پا می زنند؛ ناچار سرایت می کند. یعنی الآن هر طایفه ای که می آیند اینجا از ملتشان وقتی‏‎ ‎‏ذکر می کنند، می گویند توجه دارند به ایران و همین معنا را می خواهند تحقق بدهند، در‏‎ ‎‏عراق، در کویت، در مصر، همه جا. اگر ما خوب این نقش را بازی بکنیم و اسلام را به آن‏‎ ‎‏طوری که هست در ایران پیاده اش بکنیم، علاوه بر اینکه خودمان ـ ان شاءالله ـ پیروز‏‎ ‎‏هستیم و تا آخر هم پیروز هستیم ان شاءالله از ما به سایر بلاد ‏‏[‏‏سرایت می کند‏‏]‏‏ که نظر ما به‏‎ ‎‏این است که همۀ بلاد مسلمین اسلامی باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۷۸ - ۱۸۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان (نقش زنان در تاریخ ایران ـ آزادی)

اهم بیانات:

این آزادی که الآن برای ملت ما هست، برای زن، برای مرد، برای نویسنده ها، این‏‎ ‎‏آزادی آزادی است در کلیۀ اموری که این امور به نفع خود شما هست. شما آزادید بیایید‏‎ ‎‏بیرون مطالبتان را بگویید؛ انتقاد از دولت بکنید؛ انتقاد از هرکس که پایش را کج گذاشت‏‎ ‎‏بکنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۸۳ - ۱۸۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی به جهت اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۴۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ پیام رادیو ـ تلویزیونی به گروهی از مردم مرزنشین کشور (فداکاری و پایداری مردم در جنگ)

اهم پیام:

  بعضی قضایاست که انسان گمان می کند که این شرّ است، لکن به حسب واقع، خیر‏‎ ‎‏است. در این قضایای اخیر، که دولت جابر عراق تحمیل کرد بر ایران، باید بگویم:«اَلخَیْرُ‏‎ ‎‏فی ما وَقَعَ»‏‎[1]‎‏ برای اینکه چند مطلب را ثابت کرد: یکی اینکه ضدانقلاب در ایران شایعه‏‎ ‎‏می کردند که ارتش ایران ارتشی است که از بین رفته و دیگر نمی تواند در مقابل دشمنها‏‎ ‎‏مقاومت کند و شایعه افکنی می کردند، بلکه ابتدائاً می گفتند که اصلاً ارتش لازم نیست،‏‎ ‎‏ارتش باید به هم بخورد و بعد از سر، یک مسائلی شروع بشود. در این جنگ تحمیلی،‏‎ ‎‏ثابت شد که ارتش نیرومند است و ارتش با سایر قوای مسلّحه با هم هستند؛ تفاهم دارند؛‏‎ ‎‏با هم می جنگند و همۀ کسانی که در ارتش هستند، در رأس ارتش هستند، وفا دارند. این‏‎ ‎‏خود یک خیری بود که جلوی شایعات را گرفت.‏

‏‏یک جهت دیگر اینکه این اشخاصی که ادعا می کنند و ادعا می کردند که ما طرفدار‏‎ ‎‏مظلومین هستیم، طرفدار خلق هستیم، فدایی خلق هستیم، مجاهده برای مردم می کنیم،‏‎ ‎‏ثابت شد به اینکه همۀ این حرفها، صحبتهای خلاف واقع بوده است و الآن که کشور‏‎ ‎‏ایران با حزب بعث منحط در جنگ هستند، الآن از آنها هیچ خبری نیست و آنها باز به‏‎ ‎‏فسادهایی که اندیشه می کردند، ادامه دارند می دهند.

ملت ایران باید توجه داشته باشند که برای اسلام‏‎ ‎‏دارند خدمت می کنند. فرق مابین ما و آنها این است که ما انگیزه مان اسلام است.‏‎ ‎‏اشخاصی که در اسلام خدمت کردند و جنگ کردند و فداکاری کردند، از صدر اسلام تا‏‎ ‎‏حالا تاریخشان محفوظ است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۴۶ - ۲۵۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به ملت ایران (شهادت جمعی از فرماندهان نظامی در سانحه هوایی)

اهم پیام:

چه سعادتی بالاتر از آنکه در حال جهاد با دشمنان‏‎ ‎‏اسلام و خدمت به حق و خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف این راه طی شود. و‏‎ ‎‏چه سعادتمند بودند این شهیدان که دیْن خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا نموده‏.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۶۳ - ۲۶۴

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها (لزوم حفظ نظم در نیروهای مسلح)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۴ - ۱۵

***

 

انتهای پیام /*