هر روز با امام / ۱۳ آذر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 176968 | تاریخ : 13/09/1399

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو «بی.بی.سی» درباره حکومت آینده ایران
اهم بیانات:
‏‏یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم‏‎ ‎‏متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسی اش عبارت است از قانون اسلام.‏‎ ‎‏اسلام در همۀ ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون‏‎ ‎‏اساسی فعلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام‏‎ ‎‏است، آن را حفظ می کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف‏‎ ‎‏خواهیم کرد.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۷۰ - ۱۷۱


***


جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای میر حسین موسوی به ریاست بنیاد مستضعفان
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۰۷


***


جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی (اهتمام به آبادانی کشور)
اهم بیانات:
چه کوششهایی در جهت باز داشتن ما از همه چیز‏‎ ‎‏انجام شده و جلوی مغزهایی که می توانستند کار بکنند و پیشرفت علمی داشته باشند را‏‎ ‎‏گرفته و کشاورزی ما را از بین بردند. شما می بینید که چقدر از زمینها هنوز بلااستفاده و‏‎ ‎‏چه مقدار از آبها مانند آب کارون به هدر می رود. آنها به اسم اینکه ما می خواهیم‏‎ ‎‏پیشرفت داشته باشیم و مملکت ما مملکت صنعتی باشد، مسئلۀ «اصلاحات ارضی» را‏‎ ‎‏بهانه کردند. قضیۀ آنها قضیۀ کلاغی شد که می خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد که راه‏‎ ‎‏رفتن خودش را هم فراموش کرد که خدا خواست و مملکت را از دست آنها گرفت و‏‎ ‎‏مسائل و تصمیمات به دست خود مردم افتاد.‏
مسئولیت ما امروز زیاد است و باید خودمان‏‎ ‎‏مملکتمان را آباد کنیم، و اگر این کار را نکنیم، شکر خدا را بجای نیاورده ایم.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۲۹ - ۱۳۰


***

انتهای پیام /*