هر روز با امام / ۲۲ آذر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 177014 | تاریخ : 22/09/1399

‏نجف اشرف، ۱۳۴۴_ نامه تشکر به علما و روحانیون آذربایجانی مقیم قم (ورود به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۶

***

نجف اشرف، ۱۳۴۴_ پیام تشکر به علما و فضلای زنجانی مقیم قم (ورود به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۷

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای قطب زاده (تشکیل هیأت بین المللی بررسی سیاست تجاوزکارانۀ امریکا)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۲۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش (وحدت اقشار جامعه)

‏اهم بیانات:

اشخاص بسیار با شماها دشمن هستند از باب اینکه شماهایی که پاسدار اسلام هستید‏‎ ‎‏و کسانی که در ارتش و ژاندارمری و همه جا، دنبال این است که اسلام را تحقق بدهد در‏‎ ‎‏این محیط و در این مملکت، و ـ ان شاءالله ـ بعدها هم در جاهای دیگر، ناچار شیاطین،‏‎ ‎‏دشمن شما هستند. و آن شیاطینی که دشمن شما هستند، بیکار ننشسته اند. دائماً مشغول‏‎ ‎‏نقشه هستند. نقشه های نظامی آن قدرها تأثیر ندارد. آن که تأثیر دارد نقشه هایی است که‏‎ ‎‏با آن نقشه ها شما را از باطن و از داخل پوسیده کنند. و شما را پیش ملت از چشم ملت‏‎ ‎‏بیندازند. و پشتیبانی ملت را از شما بردارند. نقشه این است که اوّلاً بین خود ارتش تا‏‎ ‎‏می توانند اختلاف ایجاد کنند. تا می توانند بین سران ارتش، اگر توانستند بین سران و‏‎ ‎‏پایینترها، تا آخر، هر جا توانستند اختلاف ایجاد کنند.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۹۷ - ۴۰۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع هیأت اُمنای دانشگاه ملی (جایگاه و نقش دانشگاه در کشور)

اهم بیانات:

‏‏آقایان می دانید که دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح بشود آن کشور اصلاح می شود؛‏‎ ‎‏برای اینکه آنکه در رأس امور اجرایی یا تقنین یا قضاوت یا اینطور چیزها واقع می شود‏‎ ‎‏دانشگاهیها هستند و روحانیین و با اصلاح این دانشگاه امور کشور اصلاح می شود و با‏‎ ‎‏انحراف دانشگاه، کشور منحرف می شود.

ما نباید تحت سلطه امریکا باشیم، ما نباید امریکا‏‎ ‎‏بیاید دانشگاهمان را درست کند، امریکا بیاید ارتشمان را درست کند، و کارهای‏‎ ‎‏دیگرمان را درست کند، احساس این معنا را بکنیم ما خودمان که باید سر پای خودمان‏‎ ‎‏بایستیم. باید این معنا در قلب همۀ ما بطور ایمان وارد بشود؛ مؤمن به این مطلب باشیم که‏‎ ‎‏خودمان یک کشوری داریم، کشورمان غنی هم هست، دیگران به ما محتاج هستند. این‏‎ ‎‏کشور غنی کوشش کند که خودش سر پای خودش بایستد، تصور نکند که نمی شود.‏‎ ‎‏خوب، این تصور را اینها در دل بسیاری انداخته اند، در مغزها این تصور را انداخته اند که‏‎ ‎‏بدون اتکال به غرب یا شرق نمی شود زندگی کرد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۲۹ - ۴۳۵

***

جماران، ۱۳۶۷_ اهدانامه به آقای علی خمینی (اهدای کتاب صحیفۀ سجادیه)

اهم بیانات:

صحیفۀ کاملۀ سجادیه، نمونۀ کامل قرآن صاعد است و از بزرگترین مناجات عرفانی‏‎ ‎‏در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیْل به برکات آن است؛ آن کتابی است الهی‏‎ ‎‏که از سرچشمۀ نورالله نشأت گرفته و طریقۀ سلوک اولیای بزرگ و اوصیای عظیم الشأن را‏‎ ‎‏به اصحاب خلوتگاه الهی می آموزد. کتاب شریفی است که سبک بیان معارف الهیۀ‏‎ ‎‏اصحاب معرفت را چون سبک قرآن کریم بدون تکلف الفاظ در شیوۀ دعا و مناجات‏‎ ‎‏برای تشنگان معارف الهیه بیان می کند. این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفرۀ الهی‏‎ ‎‏است که در آن، همه گونه نعمت موجود است و هرکس به مقدار اشتهای معنوی خود از‏‎ ‎‏آن استفاده می کند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۰۹ - ۲۱۰

***

انتهای پیام /*