هر روز با امام / ۲۳ آذر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 177024 | تاریخ : 23/09/1398

‏نجف اشرف، ۱۳۴۴_ نامه تشکر به علما و طلاب حوزه علمیه اصفهان (ورود به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۸

***

نجف اشرف، ۱۳۴۴_ نامه تشکر به علما و روحانیون شیرازی حوزه علمیه قم (ورود به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۹

***

نجف اشرف، ۱۳۴۴_ پیام به علمای تهرانی مقیم قم (آمادگی حوزه های علمیه برای پذیرش مسئولیت)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۶۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران درباره راهپیمایی تاسوعا و عاشورا

اهم پیام:

ملت آگاه باید بداند که این آخرین حمله ای است که از جنون و حملۀ روحی که به‏‎ ‎‏شاه دست داده است ناشی شده و باید این جنایات بسیار احمقانه و سَبُعانه موجب‏‎ ‎‏تضعیف روحی ملت نشود. شاه خود را از ملتْ جدا و تنها می بیند؛ ناچار با تمام وجود به‏‎ ‎‏آغوش اشرار و مزدوران پناه برده تا شاید عقده های روحی خود را خالی کند. شاه خود‏‎ ‎‏را از سلطنت خیالی مخلوع می بیند و ادامۀ حکومت خود را با رفراندم تاسوعا و عاشورا‏‎ ‎‏غیر ممکن می داند؛ از این جهت از هیچ جنایت غیر انسانی رویگردان نیست و با دست‏‎ ‎‏اشرار و بعضی از سران ارتش، که شریک جرم او هستند، می خواهد آخرین تیر ترکش را‏‎ ‎‏رها کند. شاه رفتنی است! لکن سران ارتش که با او و به امر او مرتکب جنایات هستند و‏‎ ‎‏می شوند، در کار خود تجدید نظر کنند و از عواقب امر بترسند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۲۷ - ۲۲۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با نشریۀ «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران

اهم بیانات:

خاندان پهلوی یعنی شاه و پدرش بیش از پنجاه سال است که با‏‎ ‎‏دیکتاتوری بر ایران حکومت می کنند، و با پشتیبانی قدرتهای استعماری از هیچ جنایتی‏‎ ‎‏به ملت ایران دریغ نکرده اند. ذخایر کشور، مخصوصاً نفت را در اختیار اجانب‏‎ ‎‏گذاشته اند. هرگونه فریاد آزادیخواهی و اعتراض به دیکتاتوری را با سرنیزه خاموش‏‎ ‎‏کرده اند. قتل عامهای مکرری در این پنجاه سال به دست این دودمان انجام شده است.‏‎ ‎‏آزادی به تمام معنی از مردم سلب شده است. هیچ گاه مردم حق انتخاب نداشته اند.‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان کشته شده اند و یا زندانی هستند و یا ممنوع از گفتن و نوشتن.‏‎ ‎‏مطبوعات را از نوشتن حقایق محروم کرده اند و در یک کلمه، تمامی مبانی بنیادی و‏‎ ‎‏دموکراسی را نابود کرده اند، که تمامی این واقعیتهای تلخ را در یک سال اخیر، هم شاه و‏‎ ‎‏هم اطرافیانش اعتراف کرده اند. و حالا من می پرسم که با ملتی تا این حد ستمدیده و‏‎ ‎‏سلطانی تا این حد دیکتاتور، مدرنیزه کردن کشور چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ آیا‏‎ ‎‏طلای سیاه ما را تاراج کنند و در ازای آن میلیاردها دلار اسلحه را در کشور انبار کنند. این‏‎ ‎‏معنی نوسازی کشور است؟

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۲۷ – ۲۲۸

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای عبد الرحیم ربانی (رسیدگی به مشکلات مناطق عشایری فارس)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان کمیته های امداد مرکز (خطر مثلث تزویر و ریا)

اهم بیانات:

آن که ما امروز مبتلای به آن هستیم و آن دستۀ منافقینی که اظهار اسلام می کنند و کمر‏‎ ‎‏اسلام را می خواهند بشکنند. کار مسلمانها با اینها مشکل است. حل مسئلۀ اینها بسیار‏‎ ‎‏مشکل است. این غیر از آنی است که «نصیری» است، که مطلبش معلوم است. و «هویدا»‏‎ ‎‏است که مطلبش معلوم است. «هویدا» معلوم بود دشمن اسلام و مسلمین است. و‏‎ ‎‏«نصیری» هم معلوم بود که مردم را چه کرده و تکلیف مردم با او معلوم بود. و گرفتند آنها‏‎ ‎‏را و به جزای خودشان رساندند. اما آن آدم مقدس مآبی که تسبیح هم دستش گرفته است‏‎ ‎‏و می گوید به اسلام هم من خدمت می کنم. این مقدس مآب را چه باید بکنیم ...؟ این‏‎ ‎‏طایفۀ منافقین هم که نمی شود با آنها کاری کرد.

با احتیاط باید عمل بشود. با ضوابط اسلامی باید کارها عمل بشود. کمیته هایی که شما‏‎ ‎‏در آن هستید ضوابطش باید اسلامی باشد. روی اغراض نباشد. کسی با یک کسی خوب‏‎ ‎‏نیست، فرض کنید که از می آید یک چیزی می گوید، کمیتۀ امداد هم فرض کنید، اقدامی‏‎ ‎‏می کند، این طور نباید باشد. باید روی ضوابط اسلامی، بطوری که پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، روسفید باشیم.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۱ - ۲۳۷

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع مدیر کل و کارمندان کادر برگزاری انتخابات (آزادی در انتخابات)

اهم بیانات:

در رژیم گذشته مردم نسبت به حکومت و انتخابات و رأی گیری بی تفاوت بودند،‏‎ ‎‏ولی حالا یک بیداری و آگاهی در بین مردم پیش آمد و مردم آزادانه به آن چیزی که‏‎ ‎‏مایل اند، به اسلام و جمهوری اسلامی رأی داده اند. و دیگر هیچ قدرت و حکومتی‏‎ ‎‏نمی تواند به مردم ما تحمیل کند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۸

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای سید حسن طاهری خرم آبادی به سمت نماینده امام درسپاه

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۳۶

***

انتهای پیام /*