ژست‏‎ ‎‏تقدس مآبی

امروز عده ای با ژست‏‎ ‎‏تقدس مآبی چنان تیشه به ریشۀ دین و انقلاب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر از‏‎ ‎‏این ندارند...

کد : 177605 | تاریخ : 02/01/1399

امروز عده ای با ژست‏‎ ‎‏تقدس مآبی چنان تیشه به ریشۀ دین و انقلاب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر از‏‎ ‎‏این ندارند.

صحیفه امام ج ۲۱ ص ۲۷۸

انتهای پیام /*