مسکن محرومین

همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن‏‎ ‎‏خانه محروم باشد...

کد : 177669 | تاریخ : 22/01/1399

مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده‏‎ ‎‏کنند.‏

همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن‏‎ ‎‏خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چاره ای بیندیشد، و بر‏‎ ‎‏همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند.‏

اینجانب حسابی به شمارۀ ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همۀ کسانی‏‎ ‎‏که توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این‏‎ ‎‏حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل‏‎ ‎‏مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و‏‎ ‎‏یک نمایندۀ دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی‏‎ ‎‏بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید‏‎ ‎‏زمین پرداخت نشود.‏

صحیفه امام، ج۶، ص:۵۱۹

انتهای پیام /*